Werken aan schone voertuigen

Het explosieveiligheidsdocument

Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit of de Arbowet is de werkgever verplicht maatregelen te nemen dat gericht is de weknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Zoals we op deze website en in andere blogs hebben uitgelegd, is er sprake van een mogelijk explosiegevaar omdat er brandbare gassen aanwezig zijn. Het doel van het explosieveiligheidsdocument is het bewijzen van het treffen van voldoende maatregelen om de risico’s ten gevolge van explosiegevaar zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Er kan tijdens een controle van het bevoegd gezag ook gevraagd worden om een explosieveiligheidsdocument.

In dit explosieveiligheidsdocument is het volgende vastgelegd:

  • Beoordeling van explosierisico’s,
  • Indeling van gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen in gevarenzones,
  • De technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn in gevarenzones,
  • Op welke manier werknemers zijn geïnformeerd over de risico’s en de genomen maatregelen.

Het explosieveiligheidsdocument is eigenlijk een samenvatting van hoe met het explosiegevaar wordt omgegaan. Het is dan ook handig om dit aan het einde van het proces op te stellen, zodat het gehele proces kan worden vastgelegd. Dit wordt ook wel het borgen van het proces genoemd. Zo kunnen er geen twijfels ontstaan bij een controle van de inspectie.

Zero-e heeft uitgebreide ervaring met explosieveiligheidsdocumenten en is bekent met partijen die deze opstellen/uitwerken. We hebben al verschillende explosieveiligheidsdocumenten voor waterstof, LNG en CNG voorbij zien komen en weet waar het document aan moet voldoen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Jelle Benders: benders@zero-e.nl / 06-414 22 808.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven